fbpx Katia Name Meaning Hebrew, Pollyanna Rose Daughter, Adam Calhoun Songs, écrire Un Algorithme Qui Calcule La Moyenne De 3 Notes, Cepage 6 Lettres, Kalen Keach Wedding, What Grade Is Hayley Leblanc In, David Frost Caroline Cushing, Tecnam Price List, Sonal Abbas Marriage, Lol Glamper Batch Code, " />


Awale Mag

Magazine for Africa's Creativity

Auteur/Author:

dafydd rhys evans

Dafydd Rhys Evans. TV credits includes Gorsaf Hud, Y Meees, Ci Da, Alys, Parch and Pobol Y Cwm. Facebook offre à … Yn San Diego, blynydde yn ôl. A ffrindie am oes. Only Men Aloud While studying Voice at the Royal Welsh College of Music and Drama, Dafydd was a member of Only Men Aloud. Oedd e'n benderfyniad hollol funud ola' a gethon ni wythnos anhygoel, yn enwedig ar ddydd Sadwrn y twrnament. london@reganmanagement.co.uk, Contact Address: Aberdare House, Cardiff Bay, Cardiff, CF10 5FJ. Llwyth o atgofion arbennig o chware ac adeiladu dens. He began his career playing ‘Fferet’, one of the lead characters in Bafta winning drama ‘Darn O Dir’ for S4C. Dafydd Rhys Evans est sur Facebook. Bancffosfelen, y pentref gore yng Nghymru! Yn anffodus fi 'di gorfod torri lawr ar y gwin coch a caws ers hynny! Read about our approach to external linking. Mae Dafydd yn wreiddiol o Sir Gâr. During this time, he played for the OMA 5-a-side football team. Contents[show] Early Life Dafydd grew up in Carmathen, Wales. Biography Dafydd is an actor/musician originally from West Wales. View Dafydd Rhys Evans's musician profile on Fandalism. Fandalism is a site where musicians like Dafydd Rhys Evans meet guitarists, drummers, bassists, singers, and other musicians. Canllawiau lletygarwch yn caniatáu i grwpiau o bedwar o aelwydydd gwahanol i gyfarfod dan do ar ôl i'r cyfnod clo ddod i ben. He also … Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod? Does unman yn debyg i adre! Rhyw ddwy flynedd yn ôl pan ges i gout! cardiff@reganmanagement.co.uk, 0161 7133677 Eddie Murphy ar ei ore, a ffilm gynta Samuel L. Jackson. Pan ma' rhywun yn neud y pethe mewn ffordd gwahanol, ma' fe'n corddi fi! Fi 'di torri lot o esgyrn yn fy nghorff, ond gout yw'r poen gwaethaf i fi erioed 'di cael. His theatre credits include various productions for Arad Goch, Theatr Na nOg, Wales Millenium Centre, Cwmni Mega and Wales Theatre Company, where he played young Dylan in Michael Bogdanov’s stage production of A Child’s Christmas in Wales as part of the Dylan Thomas centenary celebrations. Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis? Ar y foment bydde rhaid i fi weud Wagon Wheel gan Darius Rucker. Dafydd had 2 brothers: Robert Burdsall Evans … Yr actor Dafydd Rhys Evans sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma ar ôl iddo gael ei enwebu gan Elen Morgan yr wythnos diwethaf. .css-1hlxxic-PromoLink:link{color:inherit;}.css-1hlxxic-PromoLink:visited{color:#696969;}.css-1hlxxic-PromoLink:link,.css-1hlxxic-PromoLink:visited{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}.css-1hlxxic-PromoLink:link:hover,.css-1hlxxic-PromoLink:visited:hover,.css-1hlxxic-PromoLink:link:focus,.css-1hlxxic-PromoLink:visited:focus{color:#B80000;-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}.css-1hlxxic-PromoLink:link::after,.css-1hlxxic-PromoLink:visited::after{content:'';position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;z-index:2;}Grwpiau o bedwar mewn bwytai a thafarndai wedi'r clo. Pwdin - Pwdin reis a mefys ges i ym mwyty Brat yn Llundain. Fi'n dwli ar ei ffilms e, a wir yn credu taw fe yw un o'r bobl mwya' doniol yn y byd. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Dafydd Rhys Evans et d’autres personnes que vous pouvez connaître. Fy enw gwreiddiol i oedd Rhys, ond roedd fy mrodyr a chwaer yn cadw galw fi'n Dafydd, felly oedd rhaid newid yr enw. Robin Ceiriog (Mathew yn Rownd a Rownd), jest er mwyn gallu gweud wrth yn hunan bo' fi ddim mor ddoniol a beth i fi'n meddwl ydw i! Chwaraeodd Fferet yn y … 'Sai'n credu bod actorion comedi yn cael y clod ma' nhw'n haeddu - ma' fe'n sgil a chrefft anodd iawn. bach. Syml ond anhygoel! Fi'n licio pethe 'di cael eu 'neud fel dwi ishe nhw. Dyweda rhywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Katia Name Meaning Hebrew, Pollyanna Rose Daughter, Adam Calhoun Songs, écrire Un Algorithme Qui Calcule La Moyenne De 3 Notes, Cepage 6 Lettres, Kalen Keach Wedding, What Grade Is Hayley Leblanc In, David Frost Caroline Cushing, Tecnam Price List, Sonal Abbas Marriage, Lol Glamper Batch Code,

view(s) 0

Auteur/Author:

Leave a Reply

Your email address will not be published.